Belépés
Jelenlévő felhasználók
Jelenleg 0 felhasználó és 0 vendég van a webhelyen.
Címlap

Edelény, Coburg kastély paraméter- és kollektor fúrások (2008-2009)

 

Az edelényi Coburg kastély helyreállítási munkáinak keretében teljes épületgépészeti energetikai talajhő hasznosításra alapuló energiarendszert kapott.

Az épületgépészeti terv alapján a kastély hőigényét 130 db 110 m vertikális zárt hurkú kollektor fúrás kivitelezésével oldották meg.

A hőtechnikai számításokhoz a Geokomplex Kft. egy 130 m mélységű paraméterfúrást mélyített, melyben geofizikai ( karotázs ) méréseket végzett a földtani rétegsor –és ez alapján egy kollektor furatból kivehetőpontos hőmennyiség megállapítására.

 

Elek-Dél Vízbázisvédelmi Projekt

Témafelelős vezető tervező: Latrán Béla

 

Gyula város jelenlegi és távlati vízellátása a város I- és II. telepi vízbázisán tisztítási technológiát igénylő (vas-és mangántalanítás, ammóniamentesítés, gáztalanítás, arzéntalanítás) kitermelhető vizekre, valamint a Maros hordalékkúp két regionális vízbázisán - Elek É-i és Elek D-i vízbázisokon - víztisztítást részben nem igénylő vízbeszerzésekre alapozódik. Az 1992-ben megkezdett kutatásokat követően került sor az Elek-délivízbáziskútcsoportban kialakított 4 db termelőkútjának lemélyítésére. Gyula város jelenlegi vízellátásában csak az Elek-déli vízbázis T-1 T-2, T-3, jelű K-60, K-61, K-62 kataszteri számú kútja szolgáltat I. osztályú rétegvizet.

Ricse Vízbázisvédelmi Projekt

Témafelelős vezető tervező: Dr. Deák János Kálmán

 

A Bodrogköz Tisza-menti, hármas határhoz közeli részén helyezkedik el Ricse Nagyközség, amelynek K-i, külterületi részén üzemel a Zempléni Vízmű Kft. 7db termelőkútja, a felszínközeli pleisztocén összlet durvaszemcsés homokrétegeit megcsapolva.

A KEVITERV 1987-es vizsgálatai bebizonyították a vízbázis sérülékenységét, s ennek alapján a vízmű tulajdonos Önkormányzatok - a KEOP 223a pályázati forrást igénybe véve -  elvégeztették a diagnosztikai felmérést, az ellenőrző monitoring rendszer kiépítését és kialakították a jogszabálynak megfelelő védőidomot.

Hosszúpályi-Hajdúbagos-Hajdúszovát Vízbázisvédelmi Projekt

Témafelelős vezető tervező: Dr. Deák János Kálmán

 

A három Központi Nyírségtől D-re lévő községben a 71-186 m közötti pleisztocén homokrétegekre telepített vízmű kutakból látják el a lakosságot ivóvízzel. A vízadó képződmények a VITUKI előzetes felmérése alapján sérülékeny földtani környezetben helyezkednek el, azaz nincs megfelelő vastagságú és elterjedésű fedő vízzáró agyagréteg, amely megvédené a felszíni szennyeződések beszivárgásától. Ennek alapján a vízmű tulajdonos Önkormányzatok a KEOP 223a pályázati forrást igénybe véve elvégeztették a vízbázisok diagnosztikai felmérését, ellenőrző monitoring rendszert építettek és kialakították a 123/1997 (VII.18.) Kormányhatározat előírásainak megfelelő védőidomot a vízbázisok biztonságba helyezése érdekében.

Új Magyarország Fejlesztési Terv

Földtani adattár

A Geokomplex Kft. által üzemeltetett Észak-magyarországi Földtani Adattár azon fúrásait, amelyek nem szerepelnek a Központi Földtani Adattár (Budapest) nyilvántartásában, feldolgoztuk és a  QGIS 1.0.0. ingyenes térinformatikai szoftverrel megjelenítve, meta adatbázist hoztunk létre gyorskeresés és előzetes tájékozódás érdekében, az alábbiakban közölt leírás szerint: