Belépés
Jelenlévő felhasználók
Jelenleg 0 felhasználó és 1 vendég van a webhelyen.
Címlap

Elek-Dél Vízbázisvédelmi Projekt

Témafelelős vezető tervező: Latrán Béla

 

Gyula város jelenlegi és távlati vízellátása a város I- és II. telepi vízbázisán tisztítási technológiát igénylő (vas-és mangántalanítás, ammóniamentesítés, gáztalanítás, arzéntalanítás) kitermelhető vizekre, valamint a Maros hordalékkúp két regionális vízbázisán - Elek É-i és Elek D-i vízbázisokon - víztisztítást részben nem igénylő vízbeszerzésekre alapozódik. Az 1992-ben megkezdett kutatásokat követően került sor az Elek-délivízbáziskútcsoportban kialakított 4 db termelőkútjának lemélyítésére. Gyula város jelenlegi vízellátásában csak az Elek-déli vízbázis T-1 T-2, T-3, jelű K-60, K-61, K-62 kataszteri számú kútja szolgáltat I. osztályú rétegvizet.

A KHVM előterjesztése alapján a kormány 1995-ben áttekintette a vízbázis védelem helyzetét és a 2249/1995 (VIII. 31.) kormányhatározatban rendelkezett az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó célprogramról, mely szerint el kell készíteni a sérülékeny földtani környezetű vízbázisok diagnosztikai vizsgálatát és biztonságba helyezésük terveit. A feladat végrehajtására a vízmű tulajdonos Önkormányzat a KEOP-2.2.3/a „Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” pályázati forrást igénybe véve elvégeztették a diagnosztikai felmérést, az ellenőrző monitoring rendszer kiépítését és kialakították a 123/1997 (VII.18.) Kormányhatározat előírásainak megfelelő védőidomot a vízbázisok biztonságba helyezése érdekében.

 

A diagnosztikai program kutatólétesítményeit az alábbi térkép mutatja be:

 

A földtani felépítést a vizsgált területről készült földtani és VESZ szelvényekkel mutatjuk be.

 

 

 

 

 

 

 

A vízbázis és környezetének áramlástani modellezését a Visual Modflow 4.3 verziója alapján készültek. Eredményeként kijelölésre kerültek a felszín alatti védőidomok, amelyek azonban nem érték el a talajvíztározót, ezért csak a kutak belső védőterületeit kellett kialakítani.

 

A külső és a hidrogeológiai A, B védőidomoknak kijelöltük a felszíni vetületeit, annak érdekében, hogy a védőidomot elérő felszín alatti létesítmények építését – jellemzően fúrásokat, kutakat – korlátozzuk vagy letiltsuk. A TIKTVF határozatokban rögzítette a védőidomok határait és a vonatkozó tiltó rendelkezéseket. A vízbázisok védelmét a termelő kutak közelében lefúrt kútcsoportok rendszeres vízszint – és vízminőség figyelése biztosítja.

 

A hidrogeológiai védőidomok felszíni vetületeit az alábbi ábrák mutatják be.

 

 

 

 

A kiépített monitoring üzemeltetési javaslatát az alábbi táblázat szemlélteti:

 

 

Fotók