Belépés
Jelenlévő felhasználók
Jelenleg 0 felhasználó és 0 vendég van a webhelyen.
Címlap

Földtani adattár

A Geokomplex Kft. által üzemeltetett Észak-magyarországi Földtani Adattár azon fúrásait, amelyek nem szerepelnek a Központi Földtani Adattár (Budapest) nyilvántartásában, feldolgoztuk és a  QGIS 1.0.0. ingyenes térinformatikai szoftverrel megjelenítve, meta adatbázist hoztunk létre gyorskeresés és előzetes tájékozódás érdekében, az alábbiakban közölt leírás szerint:

Fúrástáblázat térinformatikai megjelenítése
Soós Dániel 2010

Az 1862 darab fúrás alapvető adatait összefoglaló Excel táblázat (furasok1.xls) térinformatikai megjelenítéséhez az alábbi főbb lépések elvégzésére volt szükség:


A táblázat kiegészítése

Az eredeti táblázat ki lett egészítve az x_eov, y_eov oszlopokkal az egységesített EOV koordináták számára, egy FB_megj oszloppal a javítással kapcsolatos megjegyzéseknek, valamint a TELEP_BST_X_APX, TELEP_BST_Y_APX, TELEP_EOV_Y, TELEP_EOV_X oszlopokkal a fúrásokhoz tartozó települések EOV és közelítő Budapesti sztereografikus rendszerbeli koordinátái számára.

Azonosító kód oszlop feltöltése

A könnyebb és egyértelmű azonosítás érdekében az eredetileg üres kod oszlopot eggyel kezdődő, egyesével növekvő sorszámokkal töltöttem fel.

Koordinátarendszer jelölések egységesítése

A táblázat koo_re oszlopa tartalmazza a fúrások helyét meghatározó x, y koordináták vetületi rendszerének rövidítését. Tekintettel arra, hogy több helyütt azonos koordináta rendszert különféle rövidítéssel jelöltek, ezért célszerűnek látszott a jelölések egységesítése. Az alábbi táblázat foglalja össze az eredeti és az egységesített rövidítéseket, valamint a koordinátarendszer teljes nevét.

 

Eredeti
koo_re

Egységesített koo_re

Koordinátarendszer neve

BST

BST

Budapesti sztereografikus rendszer

st

StB

StB.

EOV

EOV

Egységes Országos Vetületi rendszer

KHR

HKR

Henger középső rendszer

HKR

HÉR

HÉR

Henger északi rendszer

HDR

HDR

Henger déli rendszer

-

KST

Katonai sztereografikus rendszer

A koordinátarendszert meghatározó adat 1562 esetben hiányzott, ezek meghatározásáról az alábbiakban lesz szó. A fenti táblázatból látszik, hogy Katonai sztereografikus rendszer (KST) rövidítését eredetileg nem tartalmazta táblázat, de a koordinátarendszerek azonosítása során ilyen vetületi rendszerben is határoztak meg fúrási koordinátákat.


Hiányzó koordinátarendszer jelölések feltöltése, beviteli hibák javítása

A hiányzó koordinátarendszerek meghatározásához a koordináták nagyságrendje és előjele lett figyelembe véve. A felsorolt koordinátarendszerekben a koordináták értékei eltérő tartományba esnek Magyarország területén. Az 1. táblázat az egyes koordinátarendszerek jellemző minimális – maximális értékeit foglalja össze (csak közelítő értékek):

Koordinátarendszer neve

xmin – xmax

ymin - ymax

Budapesti sztereografikus rendszer

-132000 – 190000

-288000 – 205000

Egységes Országos Vetületi rendszer

450000 – 938000

48500 – 370000

Henger középső rendszer

-170000 – 152000

-288000 – 205000

Henger északi rendszer

4600 – 326000

-288000 – 205000

Henger déli rendszer

-344000 – -22500

-288000 – 205000

Katonai sztereografikus rendszer

310000 – 632000

295000 – 788000

1. táblázat
 
További segítség volt a koordinátákhoz tartozó rendszer meghatározásában az is, hogy egy település közelében található fúrások közül néhánynak adott volt a koordinátarendszer típusa, így a többinél hasonló koordináta értékek esetén ugyanaz a rendszer volt valószínűsíthető. Áttekintve az adatrendszert, a Budapesti sztereografikus (BST) vetület volt a leggyakrabban használt koordinátarendszer. Részben ennek ellenőrzésére, részben pedig a koordináták beviteli hibáinak javítását segítendő, a fúrásokhoz rendelt települések (kozseg oszlop) közelítő BST és EOV súlyponti koordinátáival töltöttem fel a táblázatot (TELEP_BST_X_APX, TELEP_BST_Y_APX, TELEP_EOV_Y, TELEP_EOV_X) az Országos Térinformatikai Alapadatbázis (OTAB) település shape-fájlja alapján. A települések súlyponti koordinátái EOV rendszerben voltak adottak, ezért átszámítottam BST rendszerbe egyszerű közelítést alkalmazva:

TELEP_BST_Y_APX = BST_Y_NULL – EOV_Y,
TELEP_BST_X_APX = BST_X_NULL – EOV_X,

ahol BST_Y_NULL = 649999.79 és BST_X_NULL = 238104.8. Természetesen az így kapott BST koordináta pontatlan, de a nagyságrendi összehasonlításra és a leggyakrabban jelentkező előjelhibák javítására így is alkalmas.

A településneveket és koordinátákat tartalmazó Excel táblázatot az FKERES függvény segítségével párosítottam össze az eredeti adatokat tartalmazó táblázattal a településnevek alapján (1. ábra).

1. ábra: FKERES függvény alkalmazása
 
Néhány esetben nem volt meg a megfelelő település az OTAB-ban (Országos Térinformatikai Alapadatbázis), itt legtöbbször település-összevonások miatti névváltoztatás volt az ok, vagy csak egyszerű hiányzott a kérdéses település. Ilyen esetben Google Maps vagy Google kereső segítségével sikerült tisztázni a kérdéses helyet, koordinátákat.
A feltöltött település koordináta oszlop segítségével elvégeztem a BST koordináták azonosítását és szükség esetén javítását. Az FB_megj oszlopba írt megjegyzések a tapasztalt hiba típusára utalnak. A gyakran ismétlődő hibákhoz kódokat rendeltem, amit a hibakodok.xls fájl tartalmaz, valamint az alábbi 2. táblázat foglal össze:
 
0
OK
1
koo_re hiányzik, telepnév alapján BST
11
koo_re hiányzik, település alapján BST, koordináta hibás, település alapján negatív
12
koo_re hiányzik, település alapján BST, koordináta hibás, település alapján pozitív
13
koo_re hiányzik, település alapján BST, y koordináta hibás, település alapján negatív
14
koo_re hiányzik, település alapján BST, x koordináta hibás, település alapján pozitív
15
koo_re hiányzik, település alapján BST, y koordináta hibás, település alapján pozitív
16
koo_re hiányzik, település alapján BST, x koordináta hibás, település alapján negatív
21
koordináta hibás, település alapján negatív
22
koordináta hibás, település alapján pozitív
23
y koordináta hibás, település alapján negatív
24
x koordináta hibás, település alapján pozitív
3
koo_re hiányzik, telepnév alapján BST, koordináták felcserélve
4
koo_re hiányzik, telepnév alapján EOV
5
koo_re hiányzik, mfa alapján DHR, y koordináta hibás, negatív, elírás az y koordináta második digitjében 3-9
6
közeli fúrás alapján DHR
7
koordináta hiányzik, település súlypontjával pótolva
8
koo_re hiányzik, település alapján KST
81
koo_re hibás, település alapján KST
82
koo_re hibás, település alapján BST
9
koo_re hiányzik, ismeretlen, település súlypontjával pótolva
10
talpmélység hibás, rétegsor alapján javítva
BST koordináták konvertálása EOV rendszerbe

A BST koordináták azonosítása és javítása után a koordináták transzformációját végeztem el a VETULET 4.0 program segítségével. Az Excel AutoSzűrő funkcióját használva leválogattam a BST koordinátájú fúrásokat. A kod, y_eov, x_eov, z_koo oszlopokat szóközökkel elválasztott szöveges fájlba mentettem el.

Az eredményként kapott EOV koordinátákat az FKERES függvény segítségével párosítottam össze a fúrásokkal a kod oszlop alapján.
 

HKR, HÉR, HDR és KST koordináták konvertálása EOV rendszerbe

A fent leírtakhoz hasonlóan történt a nem BST rendszerben rögzített koordináták konvertálása is. Több esetben a konvertálás a VETULET programmal kézi bevitellel történt, mert részben csak néhány pontról volt szó, részben pedig a konvertálással egy időben történt a valószínűsített koordinátarendszer típusának ellenőrzése is: a rögzített koordináták előjele és nagyságrendje által legvalószínűbbnek látszó rendszert feltételezve hajtottam végre a konverziót, majd az így kapott EOV koordinátákat vetettem össze a fúráshoz tartozó település súlyponti koordinátáival. Ha a két pont közel esett egymáshoz, elfogadtam mind a feltételezett koordinátarendszer típusát, mind a konverzió eredményét. Nagy eltérés esetén tovább próbálkoztam más valószínűsíthető koordinátarendszerekkel.

Hiányzó koordináták feltöltése a fúráshoz tartozó település súlyponti EOV koordinátáival

Több fúrás esetében teljesen hiányoztak a koordináták. Itt a fúráshoz tartozó település súlyponti EOV koordinátájával töltöttem fel a hiányzó mezőket.

Talpmélység adatok ellenőrzése a 800 m-nél mélyebb fúrások esetén

A mélyszerkezetek megismerésében fontos szerepet játszanak a nagy mélységet elért fúrások, ezért ezeket a fúrásokat külön megvizsgáltam. A fúrásokat talpmélység szerint rendezve 24 fúrás adódott, melyek elérték vagy meghaladták a 800 méteres mélységet. A mélységeket a rétegsor-adatokkal vetettem össze (melys1, kor1, melys2, kor2,...). Néhány esetben elírás történt, ezeket javítottam. A változtatásokat a megjegyzés oszlopban is jeleztem.

A fúrástáblázat konvertálása ESRI SHAPE (.shp) formátumba

Az előző lépések során az összes fúrást EOV koordinátával láttam el, így a táblázat már ábrázolható térinformatikai rendszerben. A táblázat adatait kijelöltem és beillesztettem egy üres text fájlba. Így az adatok automatikusan tabulátorok választják el és az ékezetes karakterek is megőrizték a formátumukat (2. ábra).

2. ábra: Tabulátorokkal tagolt szöveges adatfájl előállítása a SHAPE konverzió számára
 
Az egyes fúrásokhoz tartozó pontok így koordinátahelyesen megjelennek a térinformatikai alkalmazásban. Néhány pont Magyarország területén kívülre esett, a javítások során elkövetett hibák és kihagyások miatt. A hibák javítása után a végleges táblázatot a fentiek szerint ismét konvertáltam. A beolvasott adatokat ESRI SHAPE formátummá alakítottam. (3. ábra)
 
3. ábra: Adatok exportálása ESRI SHAPE formátumba
 
Ezután definiáltam a SHAPE fájl vetületi rendszerét, így a későbbiekben a térinformatikai szoftverek automatikusan felismerik a megfelelő koordinátarendszert.

A shape fájl megjelenítése és konvertálása a GEODATA adatszolgáltatói regionális központ szakértői rendszerének a térinformatikai kezelő szoftverébe (QGIS)

Az előbbiekben létrehozott SHAPE fájlt betöltöttem a QGIS 1.0.0 ingyenes térinformatikai szoftverbe. Itt a Magyarország körvonalát ábrázoló vektoros fájlt is hozzáadtam majd elmentettem a QGIS program saját projekt fájljaként. (4.ábra)
A fájl képként is el lett mentve (geo.png)

4. ábra: Adatok kimentése .qgs (QGIS) projekt fájlként
 

Vissza